Tips til utstyr for sjøfiske

09/11/2014
av Admin Admin
Tips til utstyr for sjøfiske
Utstyret må tilpasses forholdene og fisken man skal fiske etter. Generelt kan man satse på en allround stang på 9-10 fot og en kastevekt på mellom 10 og 40 gram. Haspelsnellen bør være i størrelsesklasse fra 2500 til 4000. Snøret bør tåle 8 til 10kg eller mer. For den som fisker målrettet etter sjøøørret og makrell vil stenger fra 8 til 10 fot med kastevekt 5 til 30 gram være optimalt, snellen kan da være i størrelse 2500. Snellen fylles opp med sene som tåler 5 kilo eller mer.
Til det tyngre haspelfisket med tunge sluker etter store fisker ligger stengene gjerne på 9 til 11 fot. Kastevekt på stangen opp til 40, 60 eller 80 gram. Snellestørrelse 4000 eller 6000. Type snøre varierer veldig ut fra bunnforhold, dyp og personlig erfaring, men bør tåle 10-15 kilo eller mer.

Fiskeplassene

Brygger, moloer, kaier eller bruer er enkle plasser å fiske fra, spesielt for barn. Man setter seg ikke så lett fast i tang og tare, og plassene er gjerne gode samlingssteder for mange fiskeslag. I tillegg til at dette er spennende steder å fiske fra kan man ofte se fisk svømme på jakt etter mat. De fleste som skal fiske fra land drar til en fjord eller et stort sund og fisker. Prøv å fiske på plasser som skiller seg ut i form av en odde, en strømkant eller en dypskrent. Her samler ofte fiskene seg og sjansene for hugg er store. Fiskene svømmer ofte opp og ned langs marbakken og spiser. Marbakken er det stedet der det begynner å bli dypere.
En tur helt ut i havgapet anbefales også, men vær forsiktig på sleipe svaberg. Her ute er fiskene gjerne større. Gode steder er som regel rundt skjær og grunner. Du bør også kaste i åpent farvann der du bør prøve å fiske på forskjellige dybder.

Fiskene

De fiskene som oftest biter i sjøen er torsk, sei, lyr, makrell og sjøørret. I tillegg kan du være heldig å få på flyndre og havabbor. I varmere vanntemperaturer får man gjerne havabbor, horngjel, flyndre, makrell og mindre sei og torsk. I kjøligere vann er det stor sei, lyr, torsk og sjøørret som oftest tar det du serverer.

Båtfiske

Her brukes gjerne kortere stenger typisk 5-7 fot og multiplikator sneller. Stengene i klasse 20-30 lb er som regel mer enn nok for de fleste. Snellen bør kunne romme ca 200 meter med snøre som tåler opp til 20 kg. Skal man på havfiske bør utstyret oppgraderes etter størrelse fisk man jakter på og dybde.